Koninklijke Harmonie De Dendergalm Denderleeuw

Kon. Harmonie info
Activiteiten
Aansluiten
Gastenboek
Varia
Fotoboek
Contacteer ons
Homepage

This Ferrer watch good replica watches selection, a kind of replica watches uk super-temperament, and Tudor Roudong is rolex replica also very similar to the rolex replica uk retro strap with a watch to increase the viewability.

Muziekstage jeugdensemble in Amougies
Dendergalm.be on-line !
Nieuw bestuur voor fanfare en jeugdfanfare
Overzicht van een activiteitenjaar
De Dendergalm viert haar 135 jarig bestaan !
De Dendergalm aan zee - Uitstap naar Nieuwpoort
Nieuwpoort 2003
Deelname aan het provinciaal toernooi 2006

Verslag

In het magische jaar 2000 werd de koninklijke fanfare De Dendergalm 135 jaar jong en enkele leden vonden dat dit feit niet zomaar onopgemerkt voorbij kon gaan. Begin het jaar werd dus een plan opgesteld om voor deze verjaardag iets groots te organiseren. Na een paar meetings in de plaatselijke herbergen werd het idee van de muzikale bierfeesten geboren en werd een eerste plan van aanpak opgesteld. Als datum werd 10 september 2000 vooropgesteld. Die dag zou het ook open monumentendag zijn en financieel en organisatorisch niet onbelangrijk ongeveer één maand voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Om alle organisatiewerk wat te verdelen werd besloten om 4 werkgroepen op te richten, elk verantwoordelijk voor hun domein en één Chinese vrijwilliger aan te duiden voor de algemene coördinatie. Na lang beraad, toch wel één minuut, werd besloten deze taak aan de toenmalige penningmeester Stefaan Broeckaert toe te vertrouwen.

De voorbereiding

De werkgroep infrastructuur bestond voor de gelegenheid uit Albert Neyrick, André Protin, René Boschmans en Stefaan Broeckaert en had als taak alle infrastructurele voorzieningen en alle nodige vergunningen te voorzien. Onmiddellijk na de eerste meetings werd begonnen met het versturen van de nodige brieven en prijsaanvragen voor de huur van het benodigde materiaal en toelatingen. Na een paar weken werd alle nodige materiaal, tentje, sanitaire installatie, podium, tafels & stoelen, braadsledes, ... gereserveerd en werden de plannen voor de opstelling uitgetekend. Alle materiaal was dus gereserveerd, dachten we toch, toen plots een briefje van de provinciale uitleendienst leuk vertelde dat het gevraagde podium en de nodige belichting helaas niet kon worden geleverd wegens een andere manifestatie. Bovendien werd door de aero scouts een bijkomende overkapping gevraagd voor het parkeren en tentoonstellen van de modelvliegtuigen. Door de expertise van de leden van de werkgroep werden deze probleempjes echter in een mum van tijd opgelost en was alles gereed voor 10 september.

Een van de lessen uit de viering van het 125 jarig bestaan was dat onze vereniging onvoldoende uitstraling had om voor zo een organisatie een massa volk aan te trekken. Om echter niet in een Vlaamse penskermis te vervallen en er geen zuiver commercieel festival van te maken werd door de werkgroep bestaande uit Willy De Schrijver, Johan Van Rampelberg en Jan Baetens besloten om een aantal alternatieve clubs en verenigingen aan te schrijven met de vraag of zij aan het feest niet mee wilden doen door op 10 september hun vereniging aan het grote publiek voor te stellen door het geven verschillende demonstraties. Na enkele weken toonden volgende verenigingen zich bereid: de Aikido school Denderleeuw, Karateclub Dai Nippon, Jiu Jitsu club Yukio Tani,Floorbalclub Stimulo, The aero scouts en de turnclub De Tuimelaar.

Ondersteund door René Boschmans, Johan Minner, Joseph Rottier en Stefaan Broeckaert kreeg de werkgroep korpsen de taak om het muzikale gedeelte van het bierfeest te organiseren. Begin maart werden dan ook een aantal muziekkorpsen aangeschreven en werden de harmonie Kunst & Vermaak uit Liedekerke, de koninklijke fanfare De Vrijheidsvrienden uit Huizingen, fanfare St. Cecilia uit Welle, Fanfare Royale Les loupards Chimaciens uit Chimay, de koninklijke fanfare De Verbroedering uit Borcht-Lombeek, de koninklijke fanfare De Vrede uit Gooik, en koninklijke fanfare De Katholieke Gilde uit Hekelgem en de Koninklijke fanfare St. cecilia uit Teralfene bereid gevonden om aan de feesten mee te werken. Aan elk van deze korpsen werd een parcours voorgesteld voor een wandelconcert door de gemeente, werden de nodige partituren van gezamenlijk uit te voeren muziekstukken bezorgd en werd een programma van ongeveer 40 minuten gevraagd voor een luchtig concert in de feesttent.

De werkgroep catering had als taak tijdens de bierfeesten de nodige drank en eetgelegenheden te organiseren en zo voor inkomsten voor onze organisatie te zorgen.
Als biermeester werd Valerie Liebaut aangetrokken. Samen met zijn echtgenote Godelieve en Stefaan André zouden zij de basistapploeg vormen. Het eigen dendergalm-feestcomité bestaande uit Frieda Ascherickx, Nicole De Schoemaeker en Ghislaine Van Droogenbroeck, namen de organisatie van het vast voedsel voor hun rekening. De keuze voor het eten viel op lekkere hamburgers, verse witte en zwarte pensen en pittig gekruide escargots. De plakploeg voor de broodjes voor onze eigen muzikanten en het korps uit Chimay werd volledig door Ria Broeckaert bemand.

Gemeente Denderleeuw en de CAR

Een grote openluchtmanifestatie organiseer je niet zomaar. Naast veel inzet is ook de medewerking van het gemeentebestuur onontbeerlijk. En natuurlijk waren zij bereid te helpen bij de organisatie van het festival. De nodige politiereglementen werden opgesteld en voor het vervoer en bewaring van het materiaal werd een grote container ter beschikking gesteld. De technische dienst zou naast het opzetten van het podium ook het nodige water leveren en de elektriciteitsvoorziening regelen. Naar aanleiding van de open monumentendag werd met de cultuurdienst en de culturele adviesraad afgesproken om naast de reeds geplande activiteiten in het kasteeltje van Denderleeuw een kleine overzichtstentoonstelling van 135 jaar dendergalm te organiseren. Bovendien werd door de gemeente een toelage van 40.000bef voorzien voor de organisatie en werd de gehele fanfare op een feestelijke receptie op 2 september uitgenodigd.

koninklijke fanfare de dendergalmfacteurs

Begin augustus waren alle praktische voorbereidingen klaar en kon met de promotie van het festival gestart worden. Tijdens een speciale repetitie werden 7000 feestgidsen gevouwen en klaargemaakt voor verspreiding in de gemeente Denderleeuw. Om kosten te besparen werden onder de deskundige leiding van Lieven Rigo en met de hulp van heel veel muzikanten alle feestgidsen in alle brievenbussen van de gemeente verspreid en werden de nodige affiches opgehangen.

Optocht, optreden jeugdband, een academische zitting en een smakelijke receptie

Op zaterdag 2 september werden alle leden van de dendergalm en hun familieleden, sponsors en medewerkers officieel door de gemeente uitgenodigd op een feestelijke receptie in het kasteeltje van Denderleeuw. Vanuit het repetitielokaal in café de Vrede werd met het bijna volledige muziekkorps om 18u gestart met de optocht naar het kasteeltje. Ruim zestig muzikanten gevolgd door de familieleden vormden een indrukwekkende optocht naar het kasteeltje. Daar werden we officieel ontvangen door het college van Burgemeester en Schepenen. De toespraken van de burgemeester Jan Eeman, eerste schepen Marc Van Der Poorten en onze voorzitter notaris Jospeh Rottier werden afgewisseld door een muzikaal intermezzo van onze eigen jeugdband. Tenslotte werden we uitgenodigd op een smakelijke en feestelijke receptie. Deze fijne receptie, welke pas beëindigd werd toen echt wel alle drank en toastjes op waren, zal nog lang in de geschiedenisboeken van de Dendergalm vermeld staan.

Algemene mobilisatie

6 september 2000. Een konvooi van dendergalmers en gemeentepersoneel vertrekt 's morgens vroeg met 2 auto 's, een bestelwagen en de grote container naar de provinciale uitleendienst in Gent voor de ophaling van een podium en belichtingsmateriaal. Daar aangekomen konden we bijna onverrichter zake terug keren. Een container is immers geen gesloten voertuig en volgens de regels van de uitleendienst moeten alle goederen met een gesloten voertuig worden afgehaald. Gelukkig werd er met behulp van wat diplomatie toch een passende oplossing gevonden en was alles tegen de middag in Denderleeuw.

7 september 2000. Voor de bierfeesten hadden we bij de firma Flandria tenten een tentje van 20m op 30m gehuurd. Rond 10u arriveerde de vrachtwagen en konden de bouwwerken starten. Gelukkig hadden de 2 mensen van de firma alle nodige materiaal bij om waar nodig een gaatje in de grond te boren en de stalen grondpennen ongeveer 1,5 meter in de grond te slaan. Ondertussen waren onze muzikanten reeds bezig met het aan elkaar rijgen van de verschillende tentdelen. Rond 12u waren alle voorbereidende werkzaamheden klaar en na een deugddoend middagmaal van soep en broodjes werd gepoogd de tent recht te trekken. Met verenigde krachten stond rond 15u de tent volledig recht en kon met de bouw van de twee podia begonnen worden.

Zaterdag 9 september werden in de voormiddag stoelen, tafels en alle andere benodigdheden geleverd en onmiddellijk opgesteld. Na de gebruikelijke elektrische problemen - teveel vermogen op een lijn zetten - en het testen van de tapinstallaties stond alles rond 16u klaar voor de start van de festiviteiten.

Het free podium & de schone slapers.

Nu de tent eindelijk klaar stond konden we er maar evengoed gebruik van maken. Door de leden van de jeugdfanfare is toen besloten om zaterdagavond een free podium in te richten en de tent en bijhorende installatie bijgevolg eens uit te testen. 4 muziekgroepen gaven in ruil voor wat drankbonnetjes en enkele hamburgers het beste van zichzelf en konden op behoorlijk wat sympathie van de opgekomen leden rekenen. Met de gemeente was afgesproken om rond middernacht met de muziek te stoppen en omstreeks 3u 's ochtends waren de laatste aanwezige toeschouwers uit de tent verdwenen. Nu kon de taak van de nachtwacht beginnen. Enkele vrijwilligers hadden zich bereid verklaard de tent en al haar inhoud 's nachts in het oog te houden en nestelden zich op een podium om van een verkwikkende nachtrust te genieten. Of er veel gewaakt werd is nog altijd een groot geheim, feit is wel dat onze nachtwakers er 's ochtends niet zo fris en monter uitzagen en pas tegen de middag weer bij hun positieven kwamen.

Overstroming, .... bel de brandweer

Zaterdagavond was er met onze accommodatie slechts één probleem met het minst smakelijke gedeelte, de toiletwagen. Oorspronkelijk werd gedacht aan een defect aan de wc-wagen, doch nader onderzoek door ruimer van dienst René Boschmans, bleek het niet om een defect te gaan maar een verkeerd aansluiten op fictief rioolputje. Na overleg met leden de plaatselijke brandweer is zondag 's morgens de jeugdbrandweer met man en macht uitgerukt om het overstromingsprobleem in te dijken, de toiletwagen te verplaatsten en deze keer op de juiste en correcte plaatst aan te sluiten en tenslotte de boel met veel water schoon te spuiten. Deze feilloos uitgevoerde operatie was letterlijk een hele opluchting voor het vervolg van de festiviteiten.

10 september 2000 - D(endergalm)-day

Het was een prachtige dag. De zon scheen volop. In de voormiddag werd de tent snel opgeruimd, het dorpsplein verkeersvrij gemaakt en afgebakend met de nodige naderafsluitingen. Voor de aero scouts werd een extra tent, geleend bij de scouts van Denderleeuw, opgesteld. Alles was nu werkelijk klaar voor de muzikale bierfeesten.

Omstreeks 13.45u vertrok het eerste korps, de harmonie kunst en vermaak uit Liedekerke voor een korte optocht om omstreeks 14u aan de tent aan te komen en om 14.15u te starten met hun concert. Veel publiek was er wel nog niet, doch onder leiding van hun dirigent zorgden deze mensen voor behoorlijk wat sfeer. Ondertussen vertrok vanop een andere plaatst in de gemeente het tweede korps uit Huizingen voor hun wandelconcert om een half uurtje later aan de tent aan te komen. Dit scenario werd achtereenvolgens door de fanfare St. Cecilia uit Welle, de fanfare uit Borcht-Lombeek, de fanfare uit Chimay, de fanfare uit Gooik en de fanfare uit Hekelgem herhaalt. Telkens een korps aan de tent aankwam werd dit door de gastpresentator Philippe Coffyn verwelkomt en werd het programma aangekondigd.

Vanaf 15u startte ook de randanimatie. De turnvereniging De Tuimelaar gaf doorlopend mooie demonstraties en kinderen konden zich naar hartelust uitleven op het springkasteel van deze vereniging. Floorbalclub Stimulo organiseerde een heus floorbaltoernooi en de clubs Karateclub Dai Nippon, de Aikido school Denderleeuw en Jiu Jitsu club Yukio Tani gaven op een centrale tatami voorstelling van de verschillende oosterse krijgskunsten. Op een braakliggend terrein naast de tent verzorgde de aero club een heuse vliegshow met heuse luchtacrobatie. Enkel bij het landen liep, door het ruwe terrein, het soms wat mis.

Een groot muziek

Omstreeks 19.30u werd met alle nog aanwezige muzikanten uit de verschillende verenigingen en onze eigen vereniging een groot muziekkorps gevormd. Onze eigen dirigent, Johan Minner, had de zware taak dit gigantische muziekkorps te dirigeren. Na nog snel een verhoogje voor onze dirigent in elkaar te hebben geknutseld en na het nuttigen van een lekkere Westmalle begon de uitvoering van drie zorgvuldig geselecteerde marsen. Het optreden werd een overdonderend succes en na het spelen van de nodige bis nummers kon uiteindelijk de laatste groep, de concertband St. Cecilia uit Teralfene, haar plaats op het podium innemen. Met een concert dat ruim een uur duurde sloten zij het muzikale gedeelte van deze geslaagde dag af.

De grote schoonmaak

Omstreeks 2u 's ochtends werd met de schoonmaak en afbraak van de tapinstallatie begonnen. Na het laden van de biervrachtwagen en het afbreken van het gehuurde podium werd omstreeks 4u besloten even te pauzeren en een kort schoonheidsslaapje in te lassen. Om 7u kwamen de eerste leveranciers het gehuurde materiaal terug ophalen en omstreeks 9u werd met de echte schoonmaak gestart. Rond de middag was dit voltooid en was de tent volledig leeg. Na een deugddoende spaghetti in café De Vrede werd rond 13u de tent afgebroken. Deze klus werd door onze ondertussen ervaren tentenbouwers in een echt recordtempo afgewerkt. Omstreeks 15u was alles achter de rug en kon iedereen moe maar tevreden naar huis.

A bridge too far.

Normaal gezien moest het ontleende materiaal woensdag 13 september naar de provinciale uitleendienst terug worden gebracht. Helaas beslisten protesterende vrachtwagenchauffeurs daar anders over en werd voor donderdag een alternatief plan uitgewerkt.

Donderdag vroeg in de ochtend, kwam Henk Van Roy, met een vrachtwagen de podiumdelen en belichtingsmateriaal opladen. Met een auto voorop, gevolgd door de vrachtwagen werd geprobeerd de provinciale uitleendienst te bereiken. Tot Gent geen enkel probleem, maar op 200m van ons doel bleek toch de Meulestedebrug door boze truckers geblokkeerd. Een enkele brug dreigde dus ons goed uitgekiende plan te doen mislukken. Gelukkig kregen we een tip van de plaatselijk politie en vertrokken we dan maar naar Langerbruggen alwaar we het veer over de Schelde konden nemen. Via allerlei sluipwegen bereikten we na een 3 uur rijden en een heuse boottocht toch de uitleendienst en kon het materiaal worden afgeleverd. De terugweg werd via dezelfde weg aangevat en rond 14u was iedereen veilig en wel terug in Denderleeuw.

Evaluatie

Alhoewel de muzikale bierfeesten niet volledig kostendekkend waren heeft onze vereniging gezamenlijk toch een ongelofelijke prestatie neergezet. Dat we op deze dag ook beroep konden doen op de Rode Kruis afdeling Denderleeuw, De brandweer en Jeugdbrandweer van Denderleeuw, de scouts van Denderleeuw, de sportclubs en de aero scouts is niet in woorden te beschrijven. Namens de muzikanten en het bestuur van de Dendergalm worden zij dan ook van harte bedankt. Niet alleen de organisatie verliep, op een gekneusde voet, een paar verbrande handen en een paar geplette vingers na, nagenoeg vlekkeloos. Mede dankzij het goede weer en de massale en spontane inzet van alle medewerkers is de viering van 135 jaar Dendergalm een ongelooflijk succesverhaal geworden en heeft onze vereniging aan de wereld getoond wat ze allemaal in haar mars heeft.


Copyright 2002-2014 by SBR

All rights reserved

last updated on February 1 2015

Contacteer de webmaster: secretariaat@dendergalm.be

Deze site is geoptimaliseerd voor een resolutie 1024x768.